O PAN POGANU

PanPogani je skupnost poganov, ki ima v svojih vrstah tako ateiste kot gnostike, tako vernike kot raziskovalce in čarovnice, tako monoteiste kot politeiste. Naša vrata so odprta vsem, ki se nam približajo spoštljivo. Spodbujamo medverski – pan poganski dialog v Slovenskem prostoru in iščemo skrito luč v vsakem iskalcu.

PanPogan je neopredeljen, ker ga ne veže nobena doktrina ne mnenje. Vsak, ki pride k nam lahko pripada katerikoli šoli mišljenja ali svetovnemu nazoru. Zavzemamo se za svobodo mišljenja in izražanja v okviru prijaznosti in spoštovanja drugih. Tako klešemo samega sebe in se učimo spoštovati in sprejemati različnosti drugih, ki nas bogatijo.

Podpiramo vsa prizadevanja v smislu univerzalnega bratstva človeštva in tudi sami si prizadevamo za vseplošno bratstvo. Za takšno bratstvo, ki je slepo za razlike v rasi, prepričanju, spolu, sloju ali barvi kože. To je bratstvo odprtega uma in čistega srca, ki služita kot eno.

Podajamo roke sodelovanja in jih sprejemamo. Pri nas so dobrodošli vsi. Tudi ateisti in agnostiki. Naša predavanja so javna in imajo en namen – pomagati ljudem. Naša duhovna zdravljenja so dostopna za vsakogar in imajo en namen – pomagati ljudem.

Z obiskom naših predavanj se ne obvežete ničemur. Mi smo le postaja na poti vašega življenja. Res pa je, da je ljudi strah neznanega in mi smo – neznano. Torej, odpravite se v neznano in zaupajte, da bo potovanje prijetno. Ne grizemo 😉 Res.

Pan Pogan pa je tudi časopis, ki ga društvo izdaja.

 

(Klikni na sliko za 3. izvod revije PanPogan)

 

Leave a Reply